Giới thiệu chung

1. Tên Công ty:

•Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

•Tên tiếng Anh: MATERIALS SUPPLY AND IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY

•Tên viết tắt:    MASIMEX

2. Hình thức:  Công ty là công ty cổ phần được chuyển đổi từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân phù hợp với Pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

• Địa chỉ: số 46 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

• Điện thoại:    04 3 8249077

• E-mail:          masimex@vnn.vn

4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Bà Trần Tuyết Nhung