Thư mời

Kính gửi : Các đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP vật tư và Xuất nhập khẩu